Мінск, вул. Кісялёва, 12-2н, пам. 29
Стаць сябрам Меню Зарэзерваваць зал

Мастацтва ў выгнанні: спрыянне зменам скрозь межы. Анлайн-размова

Дзе: 
анлайн
Дата падзеі: 
29.04.2021 - 18:00
Мова падзеi: 
беларуская
руская

Фармат: Анлайн (Zoom)

Мова: руская, украінская, беларуская з перакладам на нямецкую

Дата і час: 29 красавіка, 18:00 па Мінску

29 красавіка ў межах выставы «Кожны дзень. Мастацтва. Салідарнасць. Супраціў», якая зараз праходзіць у Кіеве, Фонд імя Фрыдрыха Эберта сумесна з Прэс-клубам і Інфармацыйным офісам «Беларусь у фокусе» правядуць анлайн-дыскусію на тэму: «Мастацтва ў выгнанні: спрыянне зменам скрозь межы».

Палітычны крызіс у Беларусі выклікаў беспрэцэдэнтны масавы ад’езд творчых асоб і прадстаўнікоў інтэлігенцыі, якія ўплывалі на сацыяльныя і палітычныя змены. Многія вядомыя артысты сутыкнуліся з ціскам з боку ўладаў і пакінулі краіну ў пошуках асабістай бяспекі і свабоды слова.

Маючы магчымасць вольна рэалізоўваць свой тып мастацтва ў выгнанні, творчыя асобы далучыліся да палітычнага руху і імкнуцца паскорыць палітычныя змены. Зараз яны могуць кінуць выклік афіцыяльным наратывам і выклікаць эмоцыі так, як гэта не могуць зрабіць традыцыйныя палітычныя метады. Больш за тое, выгнанне інтэрнацыяналізавала іх сувязі і кантакты, дазволіла іх паведамленням і выявам выйсці за межы ды аб’яднаць супольнасць выгнанцаў і дыяспар.    

Мерапрыемства даследуе на асабістых прыкладах, як палітычны крызіс у Беларусі паўплываў на жыццё і творчасць беларускіх мастакоў і што азначае быць мастаком у выгнанні. Падчас размовы будзе разгледжана паняцце выгнання не толькі як псіхічнага ці фізічнага стану, але і як каталізатара змен, як функцыю мастацтва быць будаўніком палітычнай супольнасці праз межы.

Мадэратарка:

Саша Рэйзар, беларуска-амерыканская даследчыца, экспертка па літаратуры і авангарднаму кіно, беларускай і украінскай культурах, дыяспарным даследванням. 

Уступнае слова:

Крыстафер Форст, кіраўнік Фонда імя Фрыдрыха Эберта па Беларусі.

Олеся Островска-Люта, генеральная дырэктарка нацыянальнага культурна-мастацкага і музейнага комплексу “Мысцецкі арсенал” у Кіеве.

Спікеры:

 • Вольга Шпарага, беларуская філосафка, прафесарка, выдавец
 • Аляксей Барысёнак, куратар і пісьменнік, які зараз жыве і працуе ў Мінску і Вене  

 

Пры ўдзеле:

 • Уладзімір Грамовіч
 • Яна Шостак
 • Леся Пчолка
 • Артур Клінаў

 

Для ўдзелу патрэбна зарэгістравацца.

У дзень мерапрыемства на ваш email прыйдзе ліст ад нас з пасылкай для далучэння. Калі ласка, правярайце таксама папкі «Спам» ды «Промаакцыі», часам паведамленні ад нас могуць патрапіць туды. 

 


Искусство в изгнании: содействие переменам сквозь границы

Формат: Онлайн (Zoom)

Язык: русский, украинский, беларусский с переводом на немецкий

Дата и время: 29 апреля, 18:00 по Минску

29 апреля в рамках выставки «Каждый день. Искусство. Солидарность. Сопротивление», которая сейчас проходит в Киеве, Фонд имени Фриндриха Эберта совместно с Пресс-клубом и Информационным офисом «Беларусь в фокусе» проведут онлайн-дискуссию на тему: «Искусство в изгнании: содействие переменам сквозь границы».

Политический кризис в Беларуси вызвал беспрецедентный массовый отъезд творческих людей и представителей интеллигенции, которые влияли на социальные и политические изменения. Многие известные артисты столкнулись с давлением со стороны властей и покинули страну в поисках личной безопасности и свободы слова.

Имея возможность свободно реализовывать свой вид искусства, творческие люди присоединились к политическому движению и стараются ускорить политические изменения. Сейчас они могут бросить вызов официальным нарративам и вызвать эмоции так, как это не могут сделать традиционные политические методы. Более того, изгнание интернационализировало их связи и контакты, позволило их сообщениям и изображениям выйти за границы и объединить сообщество изгнанников и диаспор.      

Мероприятие исследует на личных примерах, как политический кризис в Беларуси повлиял на жизнь и творчество беларусских художников и что означает быть художником в изгнании. Во время беседы будет рассмотрено понятие изгнания не только как психологического и физического состояния, но и как катализатора перемен, как функции искусства быть строителем политического сообщества сквозь границы.

Модератор:

Саша Рейзор, беларусско-американская исследовательница, эксперт по литературе и авангардному кино, беларусской и украинской культурах, диаспорным исследованиям. 

Вступительное слово:

Кристофер Форст, руководитель Фонда имени Фридриха Эберта по Беларуси.

Олеся Островска-Люта, генеральный директор национального культурно-художественного и музейного комплекса “Мыстецкий арсенал” в Киеве.

Спикеры:

 • Ольга Шпарага, беларусская философ, профессор, издатель
 • Алексей Борисёнок, куратор и писатель, который сейчас живёт и работает в Минске и Вене

 

При участии:

 • Владимир Грамович
 • Яна Шостак
 • Леся Пчёлка
 • Артур Клинов

 

Для участия необходимо зарегистрироваться.

В день мероприятия на ваш электронный адрес придёт письмо с ссылкой для подключения. Пожалуйста, проверяйте также папки «Спам» и «Промоакции», иногда письма от нас попадают туда.
 

Партнёры прэс-клуба